protetika

 

Protetická stomatologie nahrazuje ztracené tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů.

Mezi výrobky protetické stomatologie patří:

  • Estetická keramická fazeta – nahrazuje mírnou ztrátu tvrdých zubních tkání, může korigovat estetické nedokonalosti zubu způsobené vývojovým poškozením tvrdých zubních tkání nebo je schopna upravit mírné změny v postavení zubu.
  • Korunka – nahrazuje větší povrchovou část zubu ztracenou kazem či úrazem při zachování vlastního kořene zubu. Nejrozšířenějšími jsou metalokeramické nebo estetické celokeramické  korunky.
  • Kořenová nástavba – používá se pro spojení vlastního kořene zubu s proteticky zhotovenou korunkou.
  • Můstky – nahrazují ztrátu celého zubu nebo více zubů přemostěním mezery a vytvořením náhrady, která je pevně uchycena pomocí korunek na zuby sousedící s mezerou.
  • Snímací protéza – nahrazuje ztracenou skupinu zubu nebo dokonce všechny zuby, představuje pryskyřičnou nefixovánu náhradu, kterou je možno libovolně odstranit.

Posuzujeme-li konkrétní klinický případ, vždy přihlížíme k individuální situaci a požadavkům pacienta. V zásadě nabízíme minimálně dvě varianty léčení: jedna je vždy cenově příznivější, druhá je relativně dražší. Každá s nabízených variant má určité výhody, ať už po své finanční, medicínské nebo estetické stránce. Lékař spolu s pacientem vždy vybere tu variantu léčení nebo protetické práce, která nejvíce odpovídá představám pacienta a klinickým indikacím konkrétního případu.

Zhotovujeme pevně fixované metalokeramické (kovokeramické) nebo vysoce estetické celokeramické korunky.